Marienburg.pl
Nasze Miasto, Nasza Pasja...

Religie, cmentarze - Żarnowiec - zespół klasztorny Benedyktynek

Kösternitz - Wto 28 Kwi, 2009 00:10
Temat postu: Żarnowiec - zespół klasztorny Benedyktynek
Żarnowiec jest wsią przy drodze z Pucka do Słupska, położoną 2 km na północny wschód od Jeziora Żarnowieckiego.
Pierwsza wzmianka o Żarnowcu pochodzi z 1215 roku. Wówczas książę Subisław nadał wieś opactwu w Oliwie. W 1246 założono tu klasztor cysterek, który następnie uposażyli kolejni książęta pomorscy - Świętopełk i Mściwój II. W XIV wieku do cysterek należało już Jezioro Żarnowieckie i większość przyległych wsi. W XV wieku, podczas walk polsko-krzyżackich (1433, 1454, 1466) klasztor kilkakrotnie był najeżdżany i plądrowany. Po reformacji opactwo podupadło, wobec czego władze kościelne zdecydowały się rozwiązać w 1589 r. zgromadzenie cysterek i sprowadzić na ich miejsce benedyktynki z Chełmna. Po wojnach szwedzkich (w XVII stuleciu) nastąpił rozkwit klasztoru i wsi. Mniszki z Żarnowca prowadziły szkołe dla panien z dobrych domów, słynęły też z haftu artystycznego. Po pierwszym rozbiorze Polski dobra zakonu zostały skonfiskowane przez skarb pruski. Ostatecznej kasaty klasztoru dokonano w 1834 roku. Przyklasztorny folwark znalazł się wówczas w rękach prywatnych, a część gruntów rozparcelowano wśród mieszkańców. W 1848 roku we wsi znajdowało się aż 40 zagród. W okresie międzywojennym Żarnowiec był miejscowościa graniczną z Niemcami. Po zakończeniu wojny, jeszcze w 1945 r. do Żarnowca przybyły benedyktynki z Wilna. Klasztor benedyktyński działa tu do dziś.
Zespół Klasztorny Benedyktynek znajduje się w zachodniej części wsi, na skraju rozległych łąk nad Piaśnicą, na północ od szosy z Pucka do Słupska. Kościół Zwiastowania NP Marii jest salową, orientowaną budowląo cechach gotyckich. Budowa świątyni zakończona została w połowie XIV wieku. W 1389 roku świątynia uległa zniszczeniu. Podczas odbudowy od zachodu dostawiono do korpusu nawy wieżę, a od od południa znacznie powiększono szkarpy (wsporniki) i dobudowano kruchtę. Prace renowacyjne i konserwatorskie w kościele prowadzono trzykrotnie - w końcu wieku XVII, w drugiej połowie XIX oraz w ostatnich latach. Wposażenie kościoła jest głównie XVII- i XVIII-wieczne. Składają się na nie m.in. ołtarz główny, ołtarze boczne, stalle, ambona i chrzcielnica. Za szczegółnie cenną uznaje się jednak wcześniejszą, gotyckąpietę.
Klasztor zbudowano do połowy XIV stulecia. W XVII wieku, gdy obiekt przejęły benedyktynki, dokonano przebudowy wnętrza. Konfiskata dóbr klasztornych w 1772 roku spowodowała znaczne zubożenia konwentu, co sprawiło, że przez lata wiele budynków klasztornych popadło w ruinę i zostało w XIX wieku rozebranych. W latach 1897-1907 przeprowadzono remont zachowanych obiektów, przywracając im pierwotny charakter. Klasztor częściowo został zniszczony podczas walk w 1945 roku.
Plebania, dawniej zwana opactwem, zbudowana została w 1409 r. Znajdowały się w niej pokoje przeznaczone dla kapelana oraz opatów oliwskich i biskupów wizytujących klasztor. Na początku XIX w. dom przejęła parafia, która urządziła tu proboszczówkę.
Zespół pałacowo-ogrodowy usytuowany na północ od zabudowań klasztornych, składająćy się z obiektów z przełomu XIX i XX wieku składa się z:
- Pałacu (dawnego dworu), dziś stanowiącego rezydencję ksieni, zbudowanego w XVII wieku i gruntownie przebudowanego w połowie XIX stulecia
- Spichlerza z końca XVIII wieku, pierwotnie pełniącego funkcję browaru klasztornego, przebudowanego po sekularyzacji dóbr klasztornych
- Pochodzących z końca XIX wieku stodoły i murowanej z cegły gorzelni.
Info - strona internetowa Odargowa.

A tak wygląda kościół

Kösternitz - Wto 28 Kwi, 2009 00:15

A to dach kościoła, kolejno - wieża, środek - sygnaturka i tył - zwieńczenie.
Kösternitz - Wto 28 Kwi, 2009 00:20

Kilka detali architektonicznych z fasady budynku.
Kösternitz - Wto 28 Kwi, 2009 00:23

Do środka niestety, nie udało mi się wejść. Drogę zagradzała krata.
Kösternitz - Wto 28 Kwi, 2009 00:26

W przedsionku znajdowały się dwie chrzcielnice.
Kösternitz - Wto 28 Kwi, 2009 00:30

Przez kratę wystawiłem aparat fotograficzny i zrobiłem kilka zdjęć wnętrza.
Kösternitz - Wto 28 Kwi, 2009 00:36

Od strony północnej do klasztoru przylega plebania i dawne zabudowania gospodarcze.
Kösternitz - Wto 28 Kwi, 2009 00:40

Jeszcze dalej w kierunku północnym znajduje się zespół pałacowy, zajmowany przez ksienię (odpowiednik opata)
Kösternitz - Wto 28 Kwi, 2009 00:44

Zupełnie na północy znajduje się dawny budynek gorzelni.
Kösternitz - Wto 28 Kwi, 2009 00:48

Powróćmy jednak do kościoła, który wraz z cmentarzem jest ogrodzony starym murem.
Kösternitz - Wto 28 Kwi, 2009 00:51

Po wewnętrznej stronie muru umocowano stare żeliwne krzyże z dawnych grobów.
Kösternitz - Wto 28 Kwi, 2009 00:54

Na cmentarzu zachowało się bardzo mało starych grobów.
Kösternitz - Wto 28 Kwi, 2009 01:02

Jeden ze starych grobów należy do księdza Kurta Reicha, ostatniego przedwojennego proboszcza Żarnowca. "Gdzie ksiądz - tam kościół" - miał powiedzieć proboszcz radzieckim żołnierzom, gdy nakłaniali go do ucieczki. Zginął od kul, w klasztornych krużgankach, gdy odmówił armii radzieckiej wydania kluczy do kościelnego skarbca.
Klasztorny krużganek, w którym zginął, jest odznaczony w miejscu jego śmierci krzyżem.

Gdańszczanka - Wto 28 Kwi, 2009 08:24

Kościół klasztorny stał się miejscem pochówki Fritza von Raveneck - po bitwie pod niedalekim Świecinem.

Wśród dzieł sztuki zachowanych w kościele - zwraca uwagę pieta, z około 1430 z ołtarzem, jaki dla niej zbudowano w latach 30-tych XVII wieku. Załączam zdjęcia z odsłonięcia. Mieliśmy szczęście - bo wpuszczeni zostaliśmy do środka, po uprzednim kontakcie telefonicznym z siostrami.

Ciekawie o Żarnowcu na stronie
http://www.szlakcysterski...biekt=Zarnowiec

Kösternitz - Nie 17 Sty, 2010 22:21

Kościół na pocztówce z 1929 r.
francula - Czw 23 Cze, 2011 13:09

Kilka widoków z żarnowieckiego cmentarza i kościoła po wizycie na Kaszubach i Pomorzu Zachodnim. :ok:
francula - Czw 23 Cze, 2011 13:10

c.d.
francula - Czw 23 Cze, 2011 13:11

Kończąc.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group